ElectroMagnetSpeaker” (Франция)

 

ems

Франция

Цены за 1 динамик

EX SERIES ‐ ELECTROMAGNETIC FULL-RANGE SPEAKERS
 ems1 LB5EX 525      €
 LB6EX  540      €
 LB7EX  715      €
 LB8EX MKII  750      €
 LB12EX  1010    €
EX SERIES ‐ ELECTROMAGNETIC SPECIAL SPEAKERS
 ems2

MA5EX Electromagnetic midrange‐tweeter

530      €

B15EX Electromagnetic bass speaker

1 780      €

CLASSIC SERIES ‐ FULL‐RANGE SPEAKERS
 ems3  LB5  210      €
 LB6  215      €
 LB7  275      €
 ems4  LB8 MKII  330      €
 LB12 MKII  440      €
CLASSIC SERIES ‐ SPECIAL SPEAKERS
 ems5

MA5
midrange‐tweeter

 210      €

B15
bass speaker

 660      €

 

MA6 midrange‐tweeter 210  €
MA6EX Electromagnetic midrange‐tweeter 540  €
B7 bass speaker 275  €
B8 bass speaker 310  €
B12 bass speaker 530  €

 

Более детально на  сайте http://www.emspeaker.com/ems_products.html